PERINTÖOIKEUS

Testamentti ja muut tärkeät asiakirjat
Omaisen kuoleman jälkeen joudutaan miettimään, miten perintö jaetaan. Perinnönjakoon liittyvät asiat voivat olla juridisesti hankalia ja aiheuttaa perillisten välillä suuriakin kiistoja. Jokaisen on hyvä miettiä, voitaisiinko riitaisuuksia vähentää ja perinnönjakoa helpottaa tekemällä testamentti tai luovuttamalla omaisuutta perillisille jo elinaikana.

Avustan pesän osakkaita perinnönjaossa sekä laadin asiakirjoja, joita ovat esimerkiksi perukirja ja perinnönjakokirja. Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Annan neuvoja perintösuunnittelussa sekä laadin testamentteja, lahjakirjoja ja edunvalvontavaltakirjoja.

Asianajotoimisto Anita Rinkineva | 050 369 1794 |  aatsto@anitarinkineva.net
Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki | Kalevankatu 5 A 44, 60100 Seinäjoki