PERINTÖOIKEUS

 

Testamentti ja muut tärkeät asiakirjat

 

Testamentti on sinun tahtosi ja väline, jolla ennakoit, turvaat ja määräät, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Se helpottaa myös omaistesi tilannetta, sillä kun testamentin avulla kerrot oman toiveesi, mitään ei jää epäselväksi omaisille.

Perinnönjakoon liittyvät asiat voivat olla juridisesti hankalia ja aiheuttaa joskus perillisten välillä suuriakin kiistoja omaisen kuoleman jälkeen. Siksi on hyvä miettiä jo elinaikana, voisiko riitaisuuksia vähentää ja perinnönjakoa helpottaa tekemällä testamentin tai luovuttamalla omaisuutta perillisille jo elinaikana.

Omaisen kuoleman jälkeen joudutaan toimittamaan perunkirjoitus ja sen jälkeen omaisuus jaetaan perinnönjaossa. Perinnönjakoon liittyvät asiat voivat olla juridisesti vaikeita ja aiheuttaa riitoja perillisten välillä. Tavoitteena on ratkaista perinnönjakoasiat sovinnollisesti, mikä on usein kaikkien osapuolten etu. Mikäli kuitenkaan sovintoa ei synny, joudutaan hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajaa, joka toimittaa perinnönjaon.

Edunvalvontavaltakirjalla voi valtuuttaa läheisen hoitamaan asioita, kun ei itse sairauden tai muun syyn takia kykene siihen. Valtakirjassa voidaan määritellä asiat, joita valtuutus koskee ja tulee voimaan vasta kun on todettu, ettei henkilö enää itse pysty hoitamaan asioitaan.

Laadin testamentteja, perukirjoja, perinnönjakokirjoja ja lahjakirjoja. Avustan pesän osakkaita perinnönjaossa ja toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Nämä asiat koskettavat meitä jokaista jossakin vaiheessa. Ota yhteyttä  ja sovitaan keskustelu tai tapaaminen!

Asianajotoimisto Anita Rinkineva | 050 369 1794 |  aatsto@anitarinkineva.net
Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki | Kalevankatu 5 A 44, 60100 Seinäjoki

Call Now Button