Hinnoittelu

Palveluiden hinnoittelu

Laskutus perustuu yleensä käytettyyn työaikaan ja asian laatuun perustuvaan tuntiveloitukseen, joka tavanomaisissa toimenpiteissä on 240 euroa lisättynä arvonlisäverolla eli yhteensä 297,60 euroa. Asioissa, joissa työmäärä on arvioitavissa, voidaan asiakkaan kanssa sopia kiinteä hinta. Tämä on mahdollista esimerkiksi laadittaessa asiakirjoja, kuten testamentteja tai avioehtosopimuksia.
perintöoikeus

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein yksityishenkilöillä kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikulut riita-asioissa ja rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Lapsen huoltoriidoissa vakuutus voi korvata oikeudenkäyntikuluja, mikäli kysymys on päätöksen tai sopimuksen muuttamisessa.

Mikäli sinulla on oikeusturvavakuutus, vastaat oikeudenkäyntikuluistasi vain vakuutusehtojen mukaisen omavastuuosuuden verran. Avustan asiakasta oikeusturvaedun selvittämisessä ja oikeusturvapäätöksen hakemisessa.

Oikeusapu

Pieni- ja keskituloisilla on mahdollisuus saada oikeusapua, jolloin valtio maksaa oikeudenkäyntikulut joko kokonaan tai osittain. Selvitän toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuudet saada oikeusapua ja laadin oikeusapuhakemuksen.

Maksuehdot

Laskutus tapahtuu yleensä oikeusasteittain tai toimeksiannon päättyessä. Maksuaika on 14 päivää. Tarvittaessa voidaan sopia laskun maksamisessa useammassa erässä. Aloitetaan yhteistyö sinun asiasi parhaaksi.