Asianajotoimisto Seinäjoki

Luotettavaa palvelua yksityishenkilöille

Asianajotoimisto Anita Rinkineva palvelee yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa. Hoidan oikeudenkäyntejä riita- ja rikosasioissa, laadin erilaisia asiakirjoja, avustan neuvotteluissa ja annan oikeudellisia neuvoja. Toiminnan lähtökohtanani on aina luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Jokainen toimeksianto hoidetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pidän asiakkaan koko ajan tietoisena, miten asia etenee ja missä vaiheessa se on.

Asianajotoimistoni sijaitsee Seinäjoella, mutta palvelen asiakkaitani ympäri Suomen.

Minulla on laaja kokemus lapsioikeuteen liittyvistä asioista, joita ovat lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät jutut. Näissä asioissa on oman asiakkaan edun ohella otettava huomioon myös lapsen etu. Olen ollut mukana useissa asiantuntija-avusteisissa huoltoriitojen sovitteluissa (follo-sovittelu), joissa on usein päästy sovinnolliseen lopputulokseen ja näin vältetty pitkä ja raskas oikeudenkäynti. Lapsiasioiden lisäksi ydinosaamisaluettani on perintöoikeus ja avioliitto-oikeus. Palvelen asiakkaita Seinäjoella ja Helsingissä sekä tarvittaessa myös muualla Suomessa.

Asianajajan apuun kannattaa turvautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Näin voidaan usein säästää aikaa ja kustannuksia. Jokaisessa toimeksiannossa selvitetään, onko asiassa mahdollista päästä sovinnolliseen ratkaisuun. Alkuneuvottelu asianajajan kanssa on pääsääntöisesti maksuton, silloin kun neuvottelu ei johda toimeksiantoon. Selvitän aina, onko asiakkaan mahdollista saada oikeusapua tai onko hänellä oikeusturvavakuutus, joka korvaa asianajajan kuluja. Toimeksiannoissa, joissa työmäärä on etukäteen arvioitavissa, voidaan sille sopia kiinteä hinta. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten asiakirjojen laatiminen.

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet. Asianajaja on suorittanut asianajotutkinnon ja hänellä tulee olla useiden vuosien kokemus alalta. Asianajajat ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan hyvää asianajajatapaa ja liitto valvoo jäsentensä toimintaa.

Aloitetaan yhteistyö sinun asiasi parhaaksi! Ota yhteyttä.

Asianajotoimisto Helsinki

Asianajotoimiston palveluni ovat saatavilla myös Helsingissä sekä muualla pääkaupunkiseudulla. Minulla on pitkä kokemus erilaisista asianajajan tehtävistä ja sitoudun toimimaan aina asiakkaan etu edellä, tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutuksen tärkeyttä korostaen. Kaikki lapsi- ja perheoikeuteen, avioliitto-oikeuteen, rikosasioihin, riita-asioihin sekä oikeudenkäynteihin liittyvät palveluni saat myös Helsingistä. Ota yhteyttä ja kartoitetaan tilanteesi.