Asianajotoimisto Seinäjoki

Luotettavaa palvelua yksityishenkilöille

Asianajotoimisto Anita Rinkineva palvelee yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa. Hoidan oikeudenkäyntejä riita- ja rikosasioissa, laadin erilaisia asiakirjoja, avustan neuvotteluissa ja annan oikeudellisia neuvoja. Toimintani lähtökohtana on aina luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Jokainen toimeksianto hoidetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pidän asiakkaan koko ajan tietoisena, miten asia etenee ja missä vaiheessa se on.

Toimistoni sijaitsevat Helsingissä ja Seinäjoella, mutta palvelen asiakkaitani ympäri Suomen.

Minulla on laaja kokemus lapsioikeuteen liittyvistä asioista, joita ovat lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät jutut. Näissä asioissa on oman asiakkaan edun ohella otettava huomioon myös lapsen etu. Olen ollut mukana useissa asiantuntija-avusteisissa huoltoriitojen sovitteluissa (follo-sovittelu), joissa on usein päästy sovinnolliseen lopputulokseen ja näin vältetty pitkä ja raskas oikeudenkäynti. Lapsiasioiden lisäksi ydinosaamisaluettani on perintöoikeus ja avioliitto-oikeus.

Asianajajan apuun kannattaa turvautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Näin voidaan usein säästää aikaa ja kustannuksia. Jokaisessa toimeksiannossa selvitetään, onko asiassa mahdollista päästä sovinnolliseen ratkaisuun. Ensimmäinen puolen tunnin neuvottelu toimistolla tai etäyhteyden kautta on maksuton. Selvitän aina, onko asiakkaan mahdollista saada oikeusapua tai onko hänellä oikeusturvavakuutus, joka korvaa asianajokuluja. Toimeksiannoissa, joissa työmäärä on etukäteen arvioitavissa, voidaan sille sopia kiinteä hinta. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten asiakirjojen laatiminen.

Aloitetaan yhteistyö sinun asiasi parhaaksi!

Asianajaja Anita Rinkineva – Suomen Asianajajaliiton jäsen

Asianajopalveluni ovat saatavilla Helsingin ja pääkaupunkiseudun lisäksi myös Seinäjoella. Minulla on pitkä kokemus erilaisista asianajajan tehtävistä ja sitoudun toimimaan aina asiakkaan etu edellä, tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutuksen tärkeyttä korostaen. Ota yhteyttä ja kartoitetaan tilanteesi.