Asianajotoimisto anita rinkineva

Asianajotoimisto Helsinki

Asiantunteva ja luotettava asianajaja yksityishenkilöille

Asianajotoimisto Anita Rinkineva palvelee yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa Helsingissä. Asianajaja Anita Rinkineva on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajajan palveluihin kuuluvat oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa, erilaisten asiakirjojen laatiminen sekä oikeudellinen neuvonta. Olen erikoistunut lapsioikeuteen, kuten lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyviin asioihin. Oikeudellista apua vaativat asiat ovat usein herkkäluonteisia, ja sen vuoksi toimintaperiaatteeni on ehdoton luottamuksellisuus ja tehokkuus sekä asiakkaan edun ajaminen. Korostan asianajajana yhteistyön ja kommunikoinnin tärkeyttä. Pidän asiakkaani ajan tasalla ja tietoisena asian etenemisestä käsittelyprosessin jokaisessa vaiheessa.
lakiasiaintoimisto

Asianajotoimistoni sijaitsee Helsingissä, mutta palvelen myös muualla pääkaupunkiseudulla.

Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä heti, kun tuntuu, että asia vaatii oikeudellista apua. Mitä aikaisemmin asianajaja saadaan prosessiin mukaan, sitä todennäköisimmin vältytään käsittelyn pitkittymisestä ja lisäkustannuksilta. Ota yhteyttä minuun, kun tarvitset asianajotoimiston palveluita Helsingissä.

Käänny huoletta asianajotoimistoni puoleen

Kun tarvitset vastuuntuntoista asianajajaa, käänny minun puoleeni. Toimin kustannuksien osalta avoimesti ja selvitän aina, onko asiakkaan mahdollista saada oikeusapua tai onko hänellä oikeusturvavakuutus, joka korvaa asianajajan kuluja. Käyn prosessin sisällön ja arvioidun työmäärän asiakkaan kanssa huolella läpi, jotta asiakkaalle ei tule yllättäviä kustannuksia ja hän osaa varautua asian käsittelyn kestoon ja sisältöön. Ensimmäinen puolen tunnin mittainen neuvottelu toimistolla tai etäyhteyden kautta maksuton. Ole yhteydessä, kun tarvitset asianajotoimiston palveluita mm. seuraavissa asioissa:

Aloitetaan yhteistyö sinun asiasi parhaaksi

Minulla on pitkä kokemus haastavimmistakin asianajajan erikoisosaamista vaativista toimeksiannoista. Olen toiminut oikeudenkäyntiavustajana riita-asioissa sekä lukuisissa rikosasioissa sekä rikoksen uhrin että syytetyn avustajana. Avustan asiakastani kaikessa oikeudellisiin prosesseihin liittyvässä ja tarjoan luotettavaa neuvontaa asian hoitamiseen alkumetreiltä loppuun saakka. Minuun voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja luottamuksellisesti. Sitoudun toimimaan ammattimaisesti ja huolellisesti ja pyrkimään kussakin tapauksessa sinun etusi mukaiseen ratkaisuun.

Asianajaja Anita Rinkineva – Suomen Asianajajaliiton jäsen

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet. Asianajaja on suorittanut asianajotutkinnon ja hänellä tulee olla useiden vuosien kokemus alalta. Asianajajat ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan hyvää asianajajatapaa ja liitto valvoo jäsentensä toimintaa.

Erikoisosaamista perheoikeudellisissa asioissa

Palvelen yksityishenkilöitä lapsioikeuteen liittyvissä asioissa. Minulla on pitkä kokemus lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvistä asioista. Toimin lapsioikeutta koskevissa asioissa aina paitsi asiakkaan, myös lapsen etu edellä. Asianajajan puoleen kannattaa lapsiasioissakin kääntyä heti kun vanhemmat ovat erotilanteessa eri mieltä lapsen huollosta, asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta. Näin voidaan ehkä välttää asian pitkittyminen ja riitojen kärjistyminen. Lapsiasioissa pyrkimyksenäni on ratkaista asia sovinnollisesti vanhempien välillä. Usein asiantuntija-avusteisissa huoltoriitojen sovitteluissa (follo-sovittelu) päästään sovinnolliseen lopputulokseen ilman raskasta oikeudenkäyntiä.

Lapsiasioiden lisäksi ydinosaamisaluettani ovat perintöoikeus ja avioliitto-oikeus. Tarjoan asianajajan palveluita esimerkiksi omaisuuden jakamiseen ja avioehtosopimuksiin liittyvissä asioissa.

Toimistoni sijaitsevat Helsingissä ja Seinäjoella,
mutta palvelen asiakkaitani ympäri Suomen.

Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä heti, kun tuntuu, että asia vaatii oikeudellista apua. Mitä aikaisemmin asianajaja saadaan prosessiin mukaan, sitä todennäköisimmin vältytään käsittelyn pitkittymisestä ja lisäkustannuksilta. Ota yhteyttä minuun, kun tarvitset asianajajan palveluja.