Asianajotoimisto Helsinki ja Seinäjoki – luotettavaa oikeudellista palvelua yksityishenkilöille

Asianajotoimisto Anita Rinkineva palvelee yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa. Hoidan oikeudenkäyntejä riita-, rikos- ja hallintoasioissa, laadin erilaisia asiakirjoja, avustan asiakasta neuvotteluissa ja annan oikeudellisia neuvoja. Toiminnan lähtökohtina ovat luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Jokainen toimeksianto hoidetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja asiakasta informoidaan säännöllisesti, missä vaiheessa asia on.

Asianajajan apuun kannattaa turvautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällä voidaan usein säästää aikaa ja kustannuksia. Jokaisessa toimeksiannossa selvitetään, onko asiassa mahdollista päästä sovinnolliseen ratkaisuun.

Minulla on laaja kokemus lapsioikeuteen liittyvistä asioista, joita ovat lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät jutut. Näissä asioissa on oman asiakkaan edun ohella otettava huomioon myös lapsen etu. Olen ollut mukana useissa asiantuntija-avusteisissa huoltoriitojen sovitteluissa (follo-sovittelu), joissa on usein päästy sovinnolliseen lopputulokseen ja näin vältetty pitkä oikeudenkäynti.

Lapsiasioiden lisäksi ydinosaamisaluettani on perintöoikeus ja avioliitto-oikeus.

Lue lisää tarjoamistani lakipalveluista.

Toimistoni sijaintipaikat ovat Helsinki ja Seinäjoki, mutta toiminta-alueena on myös Espoo, Vantaa ja koko pääkaupunkiseutu.

Alkuneuvottelu on pääsääntöisesti maksuton, silloin kun neuvottelu ei johda toimeksiantoon. Selvitän aina, onko asiakaan mahdollista saada oikeusapua tai onko hänellä oikeusturvavakuutus, joka korvaa kuluja. Toimeksiannoissa, joissa työmäärä on etukäteen arvioitavissa, voidaan sille sopia kiinteä hinta. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten asiakirjojen laatiminen.

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet. Asianajaja on suorittanut asianajotutkinnon ja hänellä tulee olla useiden vuosien kokemus alalta. Asianajajat ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan hyvää asianajajatapaa ja liitto valvoo jäsentensä toimintaa.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Anita Rinkineva | 050 369 1794 |  aatsto@anitarinkineva.net
Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki | Kalevankatu 5 A 44, 60100 Seinäjoki