OIKEUDENKÄYNNIT

 

Oikeudenkäyntiavustaja

Kun joudut osalliseksi riita- tai rikosasian oikeudenkäyntiin, on tarpeen hankkia oikeudenkäyntiavustaja. Rikosasiassa voit olla joko rikoksen uhrina tai sinua voidaan syyttää rikoksesta. Rikosasiassa oikeudenkäyntiavustaja on usein hyvä hankkia jo esitutkintavaiheessa, jolloin hän voi tarvittaessa olla mukana poliisikuulusteluissa. Hoidan erilaisia rikosasioita, joita ovat muun muassa seksuaali-, omaisuus- ja väkivaltarikokset. Toimin rikosasioissa sekä rikoksen uhrin että syytetyn avustajana.

Riita-asioita ovat esimerkiksi velkomusta tai työ- ja vuokrasuhdetta koskevat riidat. Riita-asioita voidaan käräjäoikeudessa käsitellä myös sovittelussa, mikä on yleensä täysimittaista oikeudenkäyntiä nopeampaa ja halvempaa.

Hallinto-oikeudessa käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi lapsen huostaanottoa koskevat asiat.
Huostaanottoasioissa voin toimia lapsen tai vanhemman avustajana tai lapsen edunvalvojana.

Jos pelkäät itsesi tai lapsesi turvallisuuden puolesta, voit hakea käräjäoikeudelta lähestymiskieltoa. Lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata lähestymiskiellolla suojattavaa henkilöä, eikä muutoinkaan ottaa tähän yhteyttä. Avustan osapuolia lähestymiskiellon hakemista koskevissa asioissa.

Ota yhteyttä  – Sovitaan keskustelu tai tapaaminen!

Asianajotoimisto Anita Rinkineva | 050 369 1794 |  aatsto@anitarinkineva.net
Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki | Kalevankatu 5 A 44, 60100 Seinäjoki

Call Now Button