OIKEUDENKÄYNNIT

Rikosoikeus
Kun joutuu osalliseksi rikosprosessiin, on hyvä harkita asianajajan apuun turvautumista. Rikoksesta epäillyn kannattaa harkita avustajan hankkimista jo esitutkintavaiheessa. Mikäli rikoksen uhrilla on vahingonkorvausvaatimuksia, asianajaja voi esittää vaatimukset oikeudelle ja auttaa myöhemmin niiden perinnässä.

Hoidan erilaisia rikosasioita, kuten omaisuus-, väkivalta- ja seksuaalirikoksia. Voin toimia rikosasioissa sekä rikoksesta epäillyn että uhrin avustajana. Hoidan myös lähestymiskieltoasioita sekä toimin käräjäoikeuden määräämänä edunvalvojan sijaisena alaikäistä koskevissa oikeudenkäynneissä.

Oikeudenkäynnit
Avustan osapuolia riita- ja rikosasioissa sekä käräjä- että hovioikeudessa.  Riita-asioita ovat esimerkiksi velkomus- tai vahingonkorvausasiat. Hoidan myös hallinto-oikeuksissa käsiteltäviä asioita, joita ovat esimerkiksi lasten huostaanottoasiat.

Asianajotoimisto Anita Rinkineva | 050 369 1794 |  aatsto@anitarinkineva.net
Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki | Kalevankatu 5 A 44, 60100 Seinäjoki