ASIANAJOPALVELUIDEN HINTA

Laskutus perustuu yleensä käytettyyn työaikaan ja asian laatuun sekä vaativuuteen perustuvaan tuntivelvoitukseen, joka on noin 200 euroa tunti lisättynä arvonlisäverolla. Asioissa, joissa työmäärä on arvioitavissa, voidaan asiakkaan kanssa sopia kiinteä hinta. Tämä on mahdollista esimerkiksi laadittaessa asiakirjoja, kuten testamentti, avioehtosopimus ja edunvalvontavaltakirja.

Oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen. Mikäli asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, hän vastaa oikeudenkäyntikuluistaan vain vakuutusehtojen mukaisen omavastuuosuuden verran. Avustan oikeusturvaedun selvittämisessä ja päätöksen hakemisessa vakuutusyhtiöltä.

Oikeusapu
Pieni- ja keskituloisilla on mahdollisuus saada oikeusapua, jolloin valtio maksaa oikeudenkäyntikulut joko kokonaan tai osittain. Mikäli asiakkaan on mahdollista saada oikeusapua, hän voi valita avustajakseen yksityisen asianajajan tai julkisen oikeusavustajan. Selvitän toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuudet saada oikeusapua ja laadin oikeusapuhakemuksen.

Asianajotoimisto Anita Rinkineva | 050 369 1794 |  aatsto@anitarinkineva.net
Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki | Kalevankatu 5 A 44, 60100 Seinäjoki